1967.gada septembrī, nodibinoties Limbažu rajonam, ar Tautas deputātu padomes lēmumu tiek nodibināta arī Limbažu rajona Sporta skola, šodien Limbažu novada Sporta skola. Par skolas direktoru sāk strādāt Jāzeps Višķers, kurš šai amatā ir līdz 1990. gadam.

J. Višķers: „Mums bija izpildkomitejas rīkojums, arī 4 «Vīnes» krēsli, 2 norakstīti galdi un 2 skapji, kuriem durvis neturējās ciet. Airētāju treneris Elmārs Līcis ar puikām strādāja Lielezera dūņās. Tikai pirmie panākumi deva mums reputāciju”. J.Višķers paralēli direktora pienākumu pildīšanai sporta skolā, ilgus gadus strādāja arī par vieglatlētikas treneri, kā arī ar savu personīgo paraugu, piedaloties dažādos sporta pasākumos bija paraugs jaunajai sporta paaudzei.

No 1990.gada par skolas direktori sāk strādāt Diāna Zaļupe, kura sporta skolu vada arī pašreiz. D.Zaļupe vada arī Latvijas sporta skolu asociāciju – Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomi, ir LOK Ģenerālās asamblejas locekle.

1978.gadā kā trenere smaiļošanā un kanoe airēšanā darbu uzsāk Diāna Zaļupe. No 1990.gada Limbažu rajona sporta skolas direktore.

Labākie audzēkņi: Jānis Mančass 9.vieta PČ junioriem Kanādā 1989.gadā.

Pirmie sporta veidi – smaiļošana, treneris Elmārs Līcis; vieglatlētika, treneris Jāzeps Višķers; futbols, treneris Uldis Jekalis, 234 audzēkņi.

Pirmās Sporta skolas administratīvās telpas bija vienā no rajona Tautas izglītības nodaļas kabinetiem, Rīgas ielā 2.

Skolas pirmie audzēkņi trenējās Limbažu 1.vidusskolas, Limbažu 2.vidusskolas zālēs, pilsētas stadionā, kultūras nama zālē un Lielezerā.