Limbažu novada Sporta skola ir Limbažu novada domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Limbažu novada Sporta skola savu darbību uzsāka 1967. gadā.

Šobrīd skolā tiek realizētas šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  • Basketbols
  • Futbols
  • Smaiļošana un kanoe airēšana
  • Vieglatlētika
  • Volejbols
  • Dambrete
  • Burāšana

Sporta skolas darbības mērķi:

  • nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības, vidējās izglītības vai augstākās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā jomā;
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības un sporta interešu izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu;
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības izaugsmi, motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi personības veidošanās procesā

Sporta skolā 2023./2024. mācību gadā nokomplektētas 59 profesionālas ievirzes mācību treniņu grupas, kurās darbojas 743 audzēkņi.