Sporta skolas nolikums

Skolas padome

Limbažu novada Sporta skolas Skolas padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska. Padome līdzdarbojas skolas darba organizēšanā. Padome pārstāv un aizstāv skolas, izglītojamo un vecāku intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicina treniņu un audzināšanas procesa efektivitāti.

Sporta skolas pašvērtējums

Sporta skolas iekšējie normatīvie akti