2023./ 2024.mācību gada sacensību rezultāti

2022./ 2023.mācību gada sacensību rezultāti

2021./ 2022.mācību gada sacensību rezultāti

2020./ 2021.mācību gada I. semestra sacensību rezultāti

2019./ 2020.mācību gada II. semestra sacensību rezultāti

2019./ 2020.mācību gada I.semestra sacensību rezultāti