Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar Limbažu novada pašvaldības izstrādāto Limbažu novada izglītības stratēģiju (2023.-2027.gadam).

Šis ir pirmais izglītības nozares attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā tika apvienots Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novads. Dokumentā izvirzītas Limbažu novada izglītības nozares ilgtermiņa attīstības prioritātes, noteikti izglītības iestāžu tīkla attīstības pamatprincipi, vīzija, virsmērķis un rīcības virzieni. Tāpat izvirzīti nozares attīstību raksturojošie rezultatīvie rādītāji, lai novērtētu izglītības kontekstā panākto progresu un stratēģijas īstenošanu kopumā. Izstrādāts arī rīcības plāns vidēja termiņa politikas īstenošanai.

Limbažu novada izglītības stratēģijas publiskā apspriešana norisināsies no 2023.gada  11.janvāra līdz 24.janvārim.

Stratēģijas publiskās apspriede klātienē norisināsies 2023.gada 23.janvārī, plkst. 17:30, Limbažu novada pašvaldības lielajā zālē (Rīgas ielā 16, Limbažos, 1.stāvā).

Apspriedē būs iespējams arī piedalīties attālināti Webex paltformā:

Meeting link:

https://limbazi.webex.com/limbazi/j.php?MTID=mf5937d785af8b13f0bb338f85c659200

Meeting number:

2733 974 1081

Meeting password:

Xxp6Duat2X4

Aicinām izteikt priekšlikumus, tos adresējot Limbažu novada Izglītības pārvaldei: izglitibas.parvalde@limbazunovads.lv, kā arī iesniegumus iesniedzot Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, 1.stāvā. Sūtīšanai pa pastu: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

 

Pēc publiskās apspriešanas norises, Limbažu novada izglītības pārvalde apkopos tās rezultātus. Limbažu novada izglītības stratēģija tiks virzīta izskatīšanai Limbažu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā (17.01.2023., plkst. 15:00),Teritorijas attīstības komitejā (18.01.2023., plkst. 9:00), Finanšu komitejā (18.01.2023., plkst. 13:00) un galīgā lēmuma pieņemšanai, apstiprināšanai Limbažu novada domes sēdē (26.01.2023., plkst.10:00)

Pielikumā: datneStrategija_09_01_2023