2023./2024. mācību gadā Limbažu novada Sporta skola uzņem audzēkņus šādās programmās:

  • Basketbolā (zēnus) Limbažos, Salacgrīvā
  • Futbolā (zēnus) Limbažos, Salacgrīvā, Ainažos, Alojā, Staicelē
  • Smaiļošanā un kanoe airēšanā (zēnus, meitenes) Limbažos, Salacgrīvā
  • Vieglatlētikā (zēnus, meitenes) Limbažos, Salacgrīvā
  • Volejbolā (meitenes) Limbažos, Liepupē
  • Dambretē (zēnus, meitenes) Liepupē, Salacgrīvā
  • Burāšanā (Zēnus, meitenes) Salacgrīvā

Uzņemam audzēkņus, papildinot esošās grupas un veidojam jaunas grupas. Uzņemam bērnus no 7 gadu vecuma!

Lai iestātos sporta skolā, nepieciešami šādi dokumenti:

  • audzēkņa un vecāku vai likumiskā pārstāvja – Vecākiem audzekna uznemsanu
  • ģimenes ārsta izziņa ar norādi “Atļauts nodarboties ar sportu paaugstinātas fiziskas slodzes apstākļos”. Izziņā jānorāda, ka tā paredzēta iesniegšanai Limbažu novada Sporta skolā.

Aicinām meitenes pieteikties volejbola treniņiem

Pieteikšanās pie treneriem

Ineta Sprancmane (Limbaži) Tālr.: 26376948
Inta Mežgaile (Limbaži, Umurga) Tālr.: 29497562
Mārīte Sakārne (Liepupe) Tālr.: 26526750

Aicinām pieteikties vieglatlētikas treniņiem

Pieteikšanās pie treneriem

Ginta Teko (Limbaži) Tālr.:29667718
Agris Ķirsis (Limbaži) Tālr.:29250020
Linda Luīze Šalme (Limbaži) Tālr.:28668381
Astrīda Gromova (Salacgrīva) Tālr.:29183632

Aicinām pieteikties basketbola treniņiem

Pieteikšanās pie treneriem

Jānis Rudzītis (Limbaži) Tālr.: 28451645
Kristaps Zaļupe (Limbaži) Tālr.: 29483474
Daniels Grigorjevs (Salacgrīva) Tālr.: 25669645
Sandra Bērziņa (Salacgrīva) Tālr.: 22013713

Aicinām pieteikties futbola treniņiem

Pieteikšanās pie treneriem

Valdis Matīss (Limbaži) Tālr.:27069177
Aigars Ragainis (Salacgrīva) Tālr.: 29653654
Jānis Jaunzems (Aloja, Staicele) Tālr.: 29140393

Aicinām pieteikties dambretes treniņiem

Pieteikšanās pie treneriem

Kārlis Ozols (Liepupe, Salacgrīva) Tālr.: 29442814
Kārlis Treijs (Liepupe) Tālr.: 22013370

Aicinām pieteikties smaiļošanas un kanoe treniņiem

Pieteikšanās pie treneriem

Genādijs Zujevs (Limbažos) Tālr.: 29106270
Igo Ažuks (Limbažos) Tālr.: 25517904
Artis Barons (Limbažos) Tālr.: 29401367
Andriana Bogdanova (Limbažos) Tālr.: 28357199

Kaspars Močāns (Salacgrīvā) Tālr.: 29286220
Māris Bergšteins (Salacgrīvā) Tālr.: 26562355
Elīna Gertnere (Salacgrīvā) Tālr.: 26141073

Aicinām pieteikties burāšanas treniņiem

Pieteikšanās pie treneriem

Kristaps Močāns (Salacgrīvā) Tālr.: 26562000