18. februārī aizvadītas Limbažu novada Sporta skolas un Latvijas Kanoe federācijas rīkotās VFS (Vispārīgās Fiziskās Sagatavotības) sacensības.

Sacensības norisinājās Limbažu novada Sporta skolas hallē.

Kopā piedalījās vairāk kā 270 dalībnieku no visas Latvijas.

Dalībnieki no: Limbažu  novada Sporta skolas, Talsu novada Sporta skolas, Murjāņu sporta ģimnāzijas, Rīgas bērnu un jauniešu Sporta skolas “Rīdzene”, Jelgavas Bērnu un jaunatnes Sporta skolas, Saldus novada Sporta skolas,

Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas, Ogres novada Sporta centra. 

 

Pasakamies sportistiem, viņu vecākiem un treneriem par iesaisti un piedalīšanos sacensībās! Uz tikšanos!